Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine

U sklopu provedbe Mjere 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“, Javnoj Ustanovi Nacionalni park Kornati odobreno je 77.856,00 kn.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

​Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja bile su:

 1. Osmišljavanje i organiziranje događanja sa svrhom vrednovanja i promocije lokalnog ribarstva i/ili lokalne gastronomije i/ili pomorske baštine
 2. Potpora projektima poticanja konzumacije ribe predškolske i školske populacije
 3. Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske i/ili pomorske baštine
 4. Edukativne aktivnosti za relevantne lokalne razvojne dionike u ribarstvu
 5. Promidžbene aktivnosti

Javna Ustanova „Nacionalni park Kornati“ na ovaj projekt prijavila je više aktivnosti vezanih za proslavu obljetnice NP Kornati, pod nazivom „Kornati 40 Maritima.

Projekt promiče očuvanje ribarske baštine i tradicijskog ribolova kroz niz aktivnosti usmjerenih na lokalno stanovništvo i posjetitelje NP Kornati, a sve u sklopu četrdesete obljetnice NP Kornati. Aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta su: održavanje edukacija, postavljanje izložbe te gastro događaj. Gastro događaj planira se izvesti u 3 navrata, gdje će se posluživati ribarske delicije od plave i jeftinije ribe, da bi se posjetitelje na iskustven način potakla daljnja veća konzumacija plave ribe. Izložba fotografija ima u planu vjerno prikazati razvoj ribarskih alata i općenito ribolova kroz povijest NP Kornati i time educirati što više ljudi koji nisu upućeni u tu temu, a željeli bi saznati više. Radionice se planiraju za zainteresirane strane gdje će se iz prve ruke moći vidjeti tradicionalni ribarski alati, njihova izrada, popravak i zanimljive priče o istima. Sve navedene aktivnosti izravno se povezuju sa promocijom ribarske i maritimne baštine.

Bolje sutra – danas uključen, sutra uspješni

bolje sutra projekt

Projekt „Bolje sutra – danas uključen, sutra uspješni“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 780.913,83 kune tj. 100% ukupne vrijednosti projekta. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, a provedba je započela 21.10.2019. Projekt provodi Udruga „ŽENA“ iz Drniša, a Javna ustanova Nacionalni park Kornati je partner.


Cilj projekta: Poboljšana zapošljivost i socijalna uključenost dugotrajno nezaposlenih osoba Šibensko – kninske županije kroz jačanje njihovih stručnih znanja i jačanje kapaciteta stručnjaka koji s njima rade. Navedeno će se ostvariti kroz provedbu verificiranog programa za turističkog animatora, razvoj programa i provedbu pilot radionica za razvoj mekih i transverzalnih vještina te razvoj programa i provedbu pilot radionica za edukaciju stručnjaka.

Ciljne skupine: Mladi dugotrajno nezaposleni, njih 20, zatim 10 korisnika zajamčene minimalne naknade te 10 stručnjaka koji će sudjelovati u osposobljavanju.

Projekt INHERIT

slika inherit
Ministarstvo turizma, kao partner na projektu INHERIT, zajedno sa JU NP Kornati i dionicima, će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi „Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, te savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u Nacionalnom parku KORNATI“.

Projekt „INHERIT - STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA“ je projekt sufinanciran od strane EU-a, koji će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi:

           a) savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u Nacionalnom parku KORNATI, gdje će se turističke aktivnosti provoditi pod povećanom zaštitom prirodne baštine

           b) pilot testiranja komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu

Kroz pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i ističu važnost modela održivog turizma.


Kao konačni rezultat očekuje se da će Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu primjenjivati alternativne održive turističke aktivnosti koje se uspješno bave prekomjernim nosivim kapacitetom uzrokovanim masovnim turizmom (koji se sastoje indikativno od pješačkih staza i vodenih aktivnosti vezanih uz prirodnu baštinu).

Opširnije o projektu pogledajte u PDF prezentaciji


 

Dana 20. listopada ove godine, u sklopu projektne aktivnosti A4.5 Razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, kao što su rute i itinereri bioraznolikosti, edukacijske aktivnosti, posjet OPG-ovima, farmama, u suradnji sa dionicima razvijena je „Eko-edukacijska staza – vrtovi maslina, branje maslina“.

Na otocima Kornata nema buke, ceste, niti auta. Električna energija se dobiva iz solarnih fotonaponskih panela. Kornatsko otočje je prekriveno maslinicima i krškim pašnjacima na kojima slobodno obitavaju ovce. U Kornatima je najviše stabala maslina posađeno u periodu kada su Kornat kupili Murterini, krajem 19. st. do 20 ih godina 20. stoljeća. Kopneni dio parka, iako se tako ne čini, pun je života. Procjenjuje se da se na području NP Kornati nalazi oko 18 000 stabala maslina. Kornatsko ulje izvanredne je kakvoće i apsolutno je ekološko jer masline rastu u očuvanom, nezagađenom okolišu. Na kornatskom arhipelagu ubere se oko 300 tisuća kilograma maslina….

Branje maslina- je aktivni dio ove turističke aktivnosti u kojem posjetitelji mogu isprobati branje maslina u razdoblju postsezone, krajem mjeseca listopada i tijekom studenog. Ruta ide poučnom stazom Trtuša kroz maslinike (dužine 1410 m, u sklopu koje 7 poučnih tabli -nudi posjetiteljima mogućnost da otkriju geološku priču Kornata). Tijekom pješačenja može se uživati i u promatranju divljeg biljnog i životinjskog svijeta. U pauzi između branja maslina posjetiteljima se može ponuditi kušanje djevičanskog maslinovog ulja i proizvoda poput ovčjeg sira izvornog podrijetla sa Kornata, te se može organizirati tradicionalan ručak. Posjetitelje se također upoznaje sa kulturom maslinarstva na Kornatima te sa višestoljetnim životom „Kurnatara“ u skladu s prirodom.

Kroz razmjenu iskustava sa dionicima i udrugom Argonauta koji su sudjelovali u testiranju rute, proizašle su brojne ideje koje je moguće realizirati u suradnji sa NP Kornati, poput „Festivala maslina“.

Uravnoteživanje ove tri uloge - očuvanje prirodne i kulturne baštine, pružanje mogućnosti za rekreaciju, pristup i informacije posjetiteljima i pozitivan rad s lokalnom zajednicom domaćina predstavlja izazov za upravljanje. Ako se ta ravnoteža postigne, govorimo o održivom turizmu na prirodnom području.

Možemo zaključiti, da je testiranje uspješno provedeno, da ima veliki potencijal za daljnji razvoj, lokalno stanovništvo je jako zainteresirano, te se nadamo da će ista doprinijeti dugoročno pozitivnim i održivim rezultatima, pogotovo u razdoblju postsezone.

Galerija slika
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 


 Turizam i prirodna baština međusobno su povezani na mediteranskom području jer se sve vrste turizma temelje na nekoj razini iskorištavanja prirodnog okoliša te razvoj turizma predstavlja veliki stres za prirodno okruženje. Kroz Aktivnost A4.5 Pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i doprinose povećanju valorizacije prirodne baštine i održivog turizma, što uključuje i investicije manjih vrijednosti u tematsku opremu i infrastrukturu.

S obzirom da je pilot područje Ministarstva turizma i sporta u okviru projekta INHERIT, Nacionalni park KORNATI, čije je područje najvećim dijelom zauzima morsku površinu, oko 75% , kupljena je ronilačka oprema za „Discovery ronjenje“ u svrhu omogućavanja posjeta turista glavnim atrakcijama unutar morskih područja u kontekstu održivih turističkih aktivnosti, čime se testira i popularnost istih. Ista bi trebala doprinjeti povećanju svijesti javnosti i turista o važnosti očuvanja bioraznolikosti, flora i faune podmorja. U tu svrhu, u suradnji sa lokalnim dionicima osmišljena je INHERIT_„Eko-edukacijska staza – podmorje NP KORNATA“, u kojoj će uskoro moći uživati svi turisti i posjetitelji.

„Održivi turizam okosnica je turizma budućnosti. Naša prirodna i kulturna baština bogatstvo su koje moramo očuvati. Upravo stoga kroz projekt INHERIT I aktivnost Eko-edukacijska staza u podmoriju NP Kornati stavljamo naglasak na turističke proizvode koji uključuju turističku valorizaciju, ali i brigu o prostoru i resursima koji se koriste. Ronjenje, koje jest visoko vrijedna turistička aktivnost, privlači turiste s visokom razinom ekološke svijesti i posjetitelje koji istražuju podvodnu baštinu. Poticanje suradnje, edukacije i sudjelovanja lokalnog stanovništva i turista u zaštiti ekoloških vrijednosti predstavljaja važnu turističku aktivnost na nedovoljno iskorištenim područjima prirodne baštine“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac povodom predstavljanja aktivnosti.


Iako ronjenje može štetno djelovati na okoliš, ako se odvija neregulirano, može se prilagoditi tako da doprinese zaštiti okoliša. Na primjer, ronioci mogu doprinijeti mapiranju stranih i invazivnih vrsta, te pomoći u čišćenju podmorja. „Discovery ronjenje”, služi za upoznavanje s osnovama ronjenja. Dodatne mogućnosti za discovery program su izrada predivnih fotografija i video snimki flore i faune podmorja kojima Mediteran i Jadransko more obiluje.

Galerija slika
 • DSC_6942-
 • DSC_6953-
 • DSC_6963-
 • DSC_6982-A-
 • IMG_9208

Projekt INHERIT odobren je za financiranje u sklopu Interreg Mediteran (MED) programa u trajanju od 1.veljače 2018. do 31. siječnja 2022. godine (48 mjeseci), s ciljem razvoja održivog turizma u sklopu prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana i specifičnog cilja 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u MED području.

U sklopu aktivnosti A4.5. Test pilot za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti, predviđena su manja ulaganja, tematska i infrastrukturna koja će zaštiti prirodnu baštinu te omogućavati turistima posjet brodom ključnih turističkih atrakcija na morskim područjima INHERITURA. U tu svrhu kupljena je ronilačka oprema i 18 sidrišnih sustava za privez plovila u uvali Vrulje. U ulaganju su sudjelovali projekt INHERIT kojeg provodi Ministarstvo turizma i sport, te ključni dionici Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova Nacionalni park KORNATI.

S obzirom kako je more ključni resurs za razvoj nautičkog turizma, potrebno je održivo upravljati njegovim razvojem kako bi se očuvala visoka kvaliteta mora i očuvanost obale. Podmorje je iznimno vrijedan, ali neiskorišten turistički resurs, koji temeljem svojih karakteristika omogućuje razvoj ronilačkog turizma. Očekuje se daljnje povećanje broja plovila u sljedećim godina, te je nužno zaštiti floru i faunu podmorja, a posebno Posidoniu.

Postavljanjem bova tj. sidrišnih sustava za privez plovila, u značajnoj se mjeri poboljšava sigurnost plovidbe i stanje morskog dna.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

As part of the INHERIT project, an anchorage system with 18 anchorage spots was established in the Kornati National Park

KORNATI National Park has been recognized as an INHERITURA area and has therefore been awarded with the INHERITURA label. INHERITURA areas are areas in which human activities coexist with natural heritage, and tourist activities are adjusted to contribute to environmental protection.

For this purpose, diving equipment and 18 anchoring systems for mooring vessels (bay Vrulje) were purchased by the Ministry of tourism and sports and Enviromantal Protection and Energy Efficiency Fund.

By installing buoys, the safety of navigation and the condition of the seabed is significantly improved.

 

 

SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea

SASPAS Foto

 

Projekt SASPAS je počeo 1. siječnja 2019. godine i trajat će ukupno 30 mjeseci.
U sklopu početnih projektnih aktivnosti održan je prvi sastanak projekta (Kick-off meeting) u Comune di Monfalcone (IT) 21. i 22. ožujka 2019. godine. Svrha sastanka bila je upoznavanje i predstavljanje projektnih partnera, dogovor o provedbi projektnih aktivnosti, odgovornosti pojedinih projektnih partnera, pregleda budžetnih linija te održavanje prvog sastanka Steering committee-a.
Opći cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, obavljanja pilot-transplantacija morskih cvjetnica, obavljanje aktivnosti monitoringa i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.
Projekt će se provoditi 30 mjeseci na tri istraživačke lokacije: zaljev Panzano, Monfalcone (IT), Nacionalni park Kornati (HR) i obala Brindisi u prirodnom parku Dune Costiere Torre Canne do Torre San Leonardo (IT).
Projekt SASPAS se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage).
Nositelj projekta je Municipality of Monfalcone, a u projekt je uključeno još sedam partnera iz Italije i Hrvatske.

PROJEKTNI PARTNERI
• Municipality of Monfalcone (IT)
• Selc Cooperative Company (IT)
• National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT)
• Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes from Torre Canne To Torre San Leonardo« (IT)
• Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR)
• Nacionalni park Kornati (HR)
• Sveučilište u Rijeci (HR)
• Consortium for The Coordination of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)

Ukupni proračun projekta: 1.906.100,00 EUR
Sredstva programa (ERDF): 1.620.185,00 EUR

Početak projekta: 01. siječnja 2019.
Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

 


Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu SASPAS ''Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea'' provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica (Slika 1).

Opširnije...