Projekt INHERIT – održano je pilot testiranje prve održive turističke aktivnosti „Eko-edukacijska staza – vrtovi maslina, branje maslina"

Dana 20. listopada ove godine, u sklopu projektne aktivnosti A4.5 Razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, kao što su rute i itinereri bioraznolikosti, edukacijske aktivnosti, posjet OPG-ovima, farmama, u suradnji sa dionicima razvijena je „Eko-edukacijska staza – vrtovi maslina, branje maslina“.

Opširnije...

Eko akcija čiščenja podmorja u NP Kornati

Zbog jedinstvene geomorfologije, krajobrazne ljepote te raznolikosti morskih biocenoza, Kornati su 1980. godine proglašeni nacionalnim parkom. Unatoč tome, Park se već godinama bori sa problematikom morskog otpada. Zbog svog specifičnog položaja, u uvalama koje su okrenute prema jugu, veliki problem čini otpad koji je donesen morskim strujama, a na njega je teško utjecati. Na žalost, to nije problem samo u Parku, već na području cijelog Jadranskog mora.

Opširnije...