Obavijest o sanitarnom lovu - izlučenje čaglja (canis auerus)

Obavještavamo lokalno stanovništvo da će se od dana 30.01.2024.-03.03.2024. provoditi sanitarni lov-izlučenje čaglja (canis aureus) na širem području uvale Lopatica - polje Knežak.

Izlučenje čaglja kontinuirano će se i dalje provoditi u području otoka Piškera, otok Kornat (Vrulje-Trtuša, Ropotnica, Knežak, Tarac, otok Lavsa i ostalim otocima nacionalnog parka).
Sanitarni lov će se provoditi sukladno Programu zaštite divljači za Nacionalni park Kornati.

Obavijest o održanom prvom prethodnom savjetovanju – Prostorni plan NP Kornati

Od četvrtka do subote 7.-9.12.2023. u Murteru je održano prvo Prethodno savjetovanje za izradu novog Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati. 

U savjetovanju je aktivno sudjelovalo 30 vlasnika i korisnika posjeda u NP Kornati koji su iznijeli svoje konkretne potrebe i prijedloge za Prostorni plan. Najbrojniji su bili zahtjevi za ozakonjenjem izgrađenih građevina, realizacijom manjih dogradnji, objekata za potrebe OPG-a te uređenje pristana i lokacija za prikupljanje otpada.

Opširnije...