Obavještavamo lokalno stanovništvo da će se od dana 30.01.2024.-03.03.2024. provoditi sanitarni lov-izlučenje čaglja (canis aureus) na širem području uvale Lopatica - polje Knežak.

Izlučenje čaglja kontinuirano će se i dalje provoditi u području otoka Piškera, otok Kornat (Vrulje-Trtuša, Ropotnica, Knežak, Tarac, otok Lavsa i ostalim otocima nacionalnog parka).
Sanitarni lov će se provoditi sukladno Programu zaštite divljači za Nacionalni park Kornati.