Prema članku 134. Zakona o zaštiti prirode, Odlukom o usvajanju Upravnog vijeća (Odluka u PDF formatu) i dobivanjem suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Suglasnost u PDF formatu ) službeno je donesen Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kornati (PU 6012) za razdoblje 2024. do 2033. godine.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja. Aktivnosti upravljanja odnose se na područje djelovanja Javne ustanove sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. Usvajanjem Plan upravljanja postaje službeni dokument Javne ustanove, a aktivnosti svih pravnih i fizičkih osoba koje djeluju u području trebale bi biti usklađene s ciljevima upravljanja utvrđenim Planom. Njime se ne planiraju aktivnosti svih institucija i pojedinaca koji djeluju u području, ali njihovo djelovanje ne bi smjelo biti u sukobu s u planu postavljenim ciljevima upravljanja.

Planom upravljanja nastoje se na jednom mjestu sažeto i jasno prikazati sve glavne informacije o području obuhvaćenom planom te, participativnim procesom utvrđene strategije kroz ciljeve i aktivnosti koje usmjeravaju upravljanje tim područjem i u tu svrhu korištenim resursima Javne ustanove. Plan upravljanja u prvom redu pomaže Javnoj ustanovi da dugoročno i učinkovito upravlja očuvanjem zaštićenih područja i područja ekološke mreže. No, plan upravljanja je ujedno i javni dokument, dostupan svima, koji omogućuje dionicima i zainteresiranoj javnosti da prate djelovanje JU te da vlastitim angažmanom, gdje je to moguće, uključe u javno upravljanje te tako doprinesu očuvanju vrijednosti područja.

Vizija plana upravljanja Nacionalnim Parkom Kornati

Područje Nacionalnog parka Kornati je istraženo i prezentirano područje očuvanog, na svijetu jedinstvenog i prepoznatljivog krajobraza, te spektakularnog, na Mediteranu reprezentativnog podmorja. Mjesto je koje svojim posjetiteljima omogućava nezaboravan doživljaj spoja očuvane iskonske prirode i tradicije, dara prirode oblikovanog ljudskim radom. Nastavljajući tradiciju svojih starih, današnja generacija Kurnatara, zajedno sa svim drugim zaljubljenicima u Kurnate, čuva ovu jedinstvenu baštinu za buduće generacije

naslovnica

(klikni za otvaranje Plana upravljanja).

Na linku je dostupan i Izvještaj s Javne rasprave koja je započela 14. lipnja i završila 14. srpnja 2023. godine.