U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine, u Društvenom centru Jedro, održana je prva dionička radionica za potrebe izrade novog Plana upravljanja Nacionalnim parkom Kornati.


Radionice se provode u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 - Usluga izrade planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima - Grupa 4“, uz stručnu i tehničku podršku Zadruge Granum Salis.


Cilj spomenute prve dioničke radionice bio je prikupljanje informacija raznih dionika i lokalne zajednice koji su na temelju vlastitog iskustva i poznavanja područja definirali bitne i najveće probleme te na taj način doprinijeli daljnjoj izradi elemenata vizije s ciljem određivanja budućeg višegodišnjeg upravljanja područjem Nacionalnog parka Kornati.

Sljedeća dionička radionica planirana je u siječnju 2023. godine.

Galerija
  • dio1
  • dio2
  • dio3
  • dio4
  • dio5
  • dio6