Indeks Članka

Naziv projekta

“RESISTANCE - Raising awarnESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE”

“Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja”

Poziv:

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. – Tematski klasteri Standard+ i Standard projekata

Vodeći partner:

Općina Podstrana

Partneri:

•             Udruga Zdravi Grad

•             Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation)

•             Universita Ca'Foscari Venezia (University of Venice)

•             Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara)

•             Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region)

•             Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš

•             Javna ustanova NP Kornati

Opis projekta

RESISTANCE je projekt suradnje različitih stručnjaka, predstavnika lokalnih, regionalnih vlasti, obrazovnih institucija i međunarodnih ekoloških organizacija, koji će zajednički kapitalizirati svoje već razvijene dobre prakse za održivo korištenje morskih i obalnih resursa. Svi uključeni projektni partneri zajedno će raditi na uspostavljanju smjernica za očuvanje bogatstva Jadranskog mora kako bi se ostvarile maksimalne ekonomske koristi uz zaštitu morskog ekosustava. RESISTANCE će koristiti dobru praksu, rezultate i sve pogodnosti koje su dostupne iz INTERREG projekata SOUNDSCAPE, ECOSS, ECOMAP, NET4MPLASTIC, DORY, ML-REPAIR i SASPAS za razvoj održivog rasta, rješavanje problema zagađenja i kontaminacije te zaštitu jedinstvene bioraznolikosti Jadrankog mora.

Cilj projekta:

Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o moru, ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR. Projekt će podržati razvoj Smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt će pridonijeti unaprijeđenju stanja kvalitete okoliša mora i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa, dijeljenjem znanja i dobre prakse između talijanskih i hrvatskih partnera te relevantnih dionika za pomorsko prostorno planiranje.

Očekivani rezultati:

1. Integrirane metodologije i alati za praćenje mora relevantni za pomorsko prostorno planiranje.

2. Sinergije između uključenih projekata i povezanih dionika za potporu odlukama unutar pomorskog    prostornog planiranja.

3. Povećana ekološka svijest među kreatorima politika, lokalnim i regionalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, općom javnošću, promicanjem i provedbom aktivnosti koje će dovesti do održivog obalnog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta

599.675,00 €

Intezitet potpore EU

85%

Bespovratna sredstva EU

509.723,75 €

Udio Javne ustanove Nacionalni park Kornati u ukupnom iznosu projekta

30.000,00 €

Razdoblje provedbe projekta

01.04.2022. – 30.06.2023. godine


 

 

 

 

Studijsko putovanje u Nacionalni park Kornati

Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu RESISTANCE- Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja, je organizirala studijski posjet dana 20.07.2022. godine. Općina Podstrana je vodeći partner projekta, ostali partneri su Udruga Zdravi Grad, Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation), Universita Ca'Foscari Venezia (University of Venice), Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara), Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš i Javna ustanova Nacionalni Park Kornati.

Cilj studijskog putovanja je predstavljanje rezultata Interreg projekta SASPAS - Sigurno sidrenje i zaštita morskih cvjetnica u Jadranskom moru na kojem je JU NP Kornati bila jedna od partnera. Konkretne aktivnosti provedene na području Nacionalnog parka Kornati, u sklopu projekta SASPAS, bile su uspostava ekološki prihvatljivog sustava za sidrenje u pet uvala (sa ukupno 52 sidrena sustava za privezivanje) i presađivanje i monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica kako bi se spriječilo daljnje oštećenje livada posidnije.

Obzirom da je cilj projekta RESISTANCE podijeliti stečena znanja i iskustva o moru ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR veselimo se daljnjim aktivnostima u sklopu projekta.

Pratite nas i na društvenim mrežama https://web.facebook.com/interregresistance?_rdc=1&_rdr , https://hr-hr.facebook.com/npkornati/, https://www.instagram.com/interreg_resistance/ i https://www.instagram.com/kornati_national_park/?hl=hr

https://youtu.be/IHRw9b-Dd5E - Video o studijskom putovanja u Nacionalni park Kornati

Galerija slika
  • PROJEKT_RESISTANCE_1
  • PROJEKT_RESISTANCE_2
  • PROJEKT_RESISTANCE_3
  • PROJEKT_RESISTANCE_4
  • PROJEKT_RESISTANCE_5
  • PROJEKT_RESISTANCE_6
  • PROJEKT_RESISTANCE_7