Državna geodetska uprava u NP Kornati predstavila je projekt Evidentiranja posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima.

Projekt skraćenog naziva EPPR obuhvaća 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode unutar kojih su i 2 stroga rezervata. EPPR će stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će doprinijeti i jačanju svijesti javnosti omogućavanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode.

Javna tribina u NP Kornati je ujedno i početak javnog uvida koji će trajati mjesec dana, odnosno do 25. travnja 2022. godine u prostorijama Narodne knjižnice i čitaonice Murter. Svi zainteresirani u tom periodu mogu provjeriti je li njihova čestica unutar granica zaštićenog područja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn. Projekt EPPR je započeo 1. veljače 2019., a rok za završetak je 31. prosinca 2022.

Više informacija na sljedećima stranicama:

https://eppr.dgu.hr/

https://katastar.hr/

https://geoportal.dgu.hr/

https://bioportal.hr/

https://geoportal.nipp.hr/