DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

Kako bi na što otvoreniji način informirali zainteresiranu javnost o projektu, tom prilikom pozivaju na javnu tribinu koja će se održati u petak, 25.03.2022. u društvenom centru Jedro, Butina 2, 22243 Murter, s početkom u 11:00.


Na javnoj tribini bit će predstavljen projekt, njegovi ciljevi i utjecaj na suživot čovjeka i prirode na zaštićenim područjima.

Projekt skraćenog naziva EPPR obuhvaća 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode unutar kojih su i 2 stroga rezervata. EPPR će stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će doprinijeti i jačanju svijesti javnosti omogućavanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode.

Javna tribina u NP Kornati je ujedno i početak javnog uvida u podatke koji će trajati mjesec dana.

Kada je riječ o vlasnicima katastarskih čestice i njihovim pravima i obvezama unutar zaštićenih područja treba naglasiti pravne elemente koji mogu biti od velike koristi svima koji posjeduju nekretnine na tom području. Pravo prvokupa, izvlaštenje, pravo na naknadu štete, te obavljanje gospodarske djelatnosti bit će detaljno pojašnjeni na javnoj tribini, a dostupni su i na mrežnim stranicama projekta eppr.dgu.hr.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn. Projekt EPPR je započeo 1. veljače 2019., a rok za završetak je 31. prosinca 2022.

Više informacija na https://eppr.dgu.hr/