Želimo obavijestiti lokalno stanovništvo i sve posjetitelje da će se OD DANA 05.03. DO 06.03. 2022. GODINE provoditi sanitarni lov- IZLUČENJE ČAGLJA (Canis aureus) u području PIŠKERE, VRULJE – TRTUŠA, ROPOTNICA, KNEŽAK I TARAC u Nacionalnom parku Kornati.

Sanitarni lov će se provoditi sukladno Programu zaštite divljači za Nacionalni park Kornati. 

Molimo lokalno stanovništvo i sve posjetitelje da imaju u vidu gore navedene činjenice.

Program zaštite divljači NP Kornati za razdoblje 2021/2022 - 2030/2031