Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koja se još naziva šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju.

Posidonia je ugrožena uslijed niza čovjekovih djelovanja i zato se od 11. – 21.10. listopada u sklopu projekta Saspas Interreg Italy - Croatia radilo na nizu aktivnosti kojima su se obnavljale livade posidonije, ali i podizala svjesnost o ovoj vrlo vrijednoj cvjetnici.

Prvi tjedan izgledao je ovako:
• 11-13.10.2021. – Ponovno presađivanja posidonije u uvali Levrnaka
• 14.10.2021. – 7. sastanak Upravnog odbora projekta Saspas održan u Murteru – svaki partner predstavio je svoj dosadašnji rad o provedenim aktivnostima u zadnjem izvještajnom razdoblju i sljedeće planirane aktivnosti
• 15.10. Obilazak parka sa partnerima na SASPAS projektu

Drugi tjedan održane su slijedeće aktivnosti:
• 18-21.10.2021. Monitoring posidonije na 4 lokacije (JUNP Kornati zajedno sa Udrugom „Sunce“)
Lokacije gdje se presađivalo su Kravljačica (6 postaja za monitoring) i Anica (6 postaja)
• Lokacije gdje su se sakupljale reznice su Prisliga (3 postaje) i Borovnik (3 postaje)

Napravili smo izvrstan posao, te i dalje nastavljamo raditi na ovom iznimno vrijednom projektu za Nacionalni park Kornati.

Galerija slika
  • IMG-20211012-WA0003
  • IMG-20211012-WA0004
  • IMG-20211012-WA0007
  • IMG-20211012-WA0008
  • IMG-20211022-WA0017
  • IMG-20211022-WA0018
  • IMG-20211022-WA0019
  • IMG-20211022-WA0020
  • IMG-20211022-WA0021