JU NP Kornati obilježava svoju 41-tu godišnjicu! Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, veći dio grupe otoka Kornati proglašen je nacionalnim parkom 1980. godine i tada je stavljen pod zaštitu.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju u skladu sa zakonom.

Kornati su danas vrlo jaki turistički brand te privlače mnoštvo nautičara i izletnika.

Kornati nude 89 i mnogo više razloga da ih posjetite i uživate u njihovim ljepotama!

Film Romulić & Stojčić multimedia studio https://vimeo.com/153358038

Kornati National Park celebrates its 41th anniversary! Due to the exceptional landscape beauty, interesting geomorphology, the large indentation of the coastline and rich marine ecosystem, most of the Kornati group of islands were declared a national park in 1980 and then placed under protection.

The task of the Institution is protection, maintenance and promotion of the National Park in order to protect and conserve the authenticity of the natural environment; to ensure an undisturbed progress of natural processes and sustainable use of natural resources as well as monitoring the implementation of requirements and measures of nature conservation in the area they manage, in accordance with law.

Today, Kornati National Park is a very strong brand and attracts many visitors.

Kornati National Park offers more than 89 reasons to visit and enjoy!

Film by Romulić & Stojčić multimedia studio https://vimeo.com/153358038