Projekt INHERIT odobren je za financiranje u sklopu Interreg Mediteran (MED) programa u trajanju od 1.veljače 2018. do 31. siječnja 2022. godine (48 mjeseci), s ciljem razvoja održivog turizma u sklopu prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana i specifičnog cilja 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u MED području.

U sklopu aktivnosti A4.5. Test pilot za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti, predviđena su manja ulaganja, tematska i infrastrukturna koja će zaštiti prirodnu baštinu te omogućavati turistima posjet brodom ključnih turističkih atrakcija na morskim područjima INHERITURA. U tu svrhu kupljena je ronilačka oprema i 18 sidrišnih sustava za privez plovila u uvali Vrulje. U ulaganju su sudjelovali projekt INHERIT kojeg provodi Ministarstvo turizma i sport, te ključni dionici Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova Nacionalni park KORNATI.

S obzirom kako je more ključni resurs za razvoj nautičkog turizma, potrebno je održivo upravljati njegovim razvojem kako bi se očuvala visoka kvaliteta mora i očuvanost obale. Podmorje je iznimno vrijedan, ali neiskorišten turistički resurs, koji temeljem svojih karakteristika omogućuje razvoj ronilačkog turizma. Očekuje se daljnje povećanje broja plovila u sljedećim godina, te je nužno zaštiti floru i faunu podmorja, a posebno Posidoniu.

Postavljanjem bova tj. sidrišnih sustava za privez plovila, u značajnoj se mjeri poboljšava sigurnost plovidbe i stanje morskog dna.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

As part of the INHERIT project, an anchorage system with 18 anchorage spots was established in the Kornati National Park

KORNATI National Park has been recognized as an INHERITURA area and has therefore been awarded with the INHERITURA label. INHERITURA areas are areas in which human activities coexist with natural heritage, and tourist activities are adjusted to contribute to environmental protection.

For this purpose, diving equipment and 18 anchoring systems for mooring vessels (bay Vrulje) were purchased by the Ministry of tourism and sports and Enviromantal Protection and Energy Efficiency Fund.

By installing buoys, the safety of navigation and the condition of the seabed is significantly improved.