Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu SASPAS ''Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea'' provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica (Slika 1).

Jedna od aktivnosti je postavljanje ekološki prihvatljivog sidrenog sustava, kako bi se negativni utjecaj sidrenja na staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica sveo na minimum.

 

posidonia

Slika 1. Morska cvjetnica Posidonia oceanica

Zbog višegodišnjeg nekontroliranog sidrenja, livade posidonije su pod velikim pritiskom na području Nacionalnog parka Kornati. Naime, postavljanjem plutača za privez plovila spriječiti će se sidrenja „na divlje“, a samim time i ugrožavanje morskih cvjetnica na morskom dnu.

Na području Nacionalnog parka Kornati, sidrišta su postavljena u četiri uvale: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac - Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine (Slike 2.,3. i 4.).

 Kravjacica Striznja

Slika 2. Sidrište u uvalama Kravljačica i Strižnja (20 sidrenih mjesta)

Sipnate

Slika 3. Sidrište u uvali Šipnate (10 sidrenih mjesta)

SuhaPunta

Slika 4. Sidrište u uvali Tomasovac – Suha punta (10 sidrenih mjesta)

 

Radi se o ekološki prihvatljivom sidrenom sustavu, odnosno plutače nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već metodom bušenja stjenovitog dna i postavljenjem svojevrsnog ''sidra'' koje ostaje ukopano u bušotini bez značajnijeg oštećenja morskog dna (Slike 5. i 6.). Takvim postavljanjem sidrenog sustava, ali i zabranom sidrenja izvan sidrišta, očuvati će se livade posidonije koje su jedan od najvažnijih priobalnih ekosustava u Jadranskom moru te područja iznimno velike biološke raznolikosti.

Eko friendly sidreni sustav

Slika 5. Ekološki prihvatljiva metoda sidrenog sustava

Plutače za privez plovila

Slika 6. Plutača za privez plovila sa označenim nazivom projekta SASPAS i maksimalnom dužinom plovila