U Nacionalnom parku Brijuni u četvrtak, 20. svibnja potpisan je Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja.Ustanove koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima u Hrvatskoj time su se povezale u neformalnu Hrvatsku mrežu morskih zaštićenih područja-HRMZP (Croatian Marine ProtectedAreas Network-CroMPA).

Kroz ovu inicijativu se prvenstveno žele bolje povezati djelatnici u sektoru zaštite prirode koji djeluju u sklopu ustanova različitih osnivača, odnosno države, županija te gradova i općina. Velik dio izazova u zaštiti bioraznolikosti je uvjetovan ljudskim djelovanjem, no i ovaj primjer poboljšanja suradnje među stručnjacima u sektoru budi nadu da je na ljudima i rješenje. Iako je svako područje različito, izazovi upravljanja su vrlo slični te će se putem ove ljudske mreže razmjenjivati praktična znanja i iskustva te lakše dogovarati projektna partnerstva.


Potpisnice sporazuma su sve hrvatske javne ustanove koje upravljaju dijelovima morskog ekosustava, odnosno 15 ustanova. Uz JU NP Brijuni, potpisnice Sporazuma su JU NP Kornati, JU Kamenjak, JU NP Mljet, JU Natura Histrica, JU Natura Jadera, JU PP Lastovsko otočje, JU PP Telašćica, JU PP Velebit,JU Priroda, JU Rezervat Lokrum, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije.


Ciljevi Sporazuma su: povećanje učinkovitosti upravljanja, tematska umrežavanja, jačanje kapaciteta, prikupljanje i razmjene podataka, zajednički nastupi u rješavanju upravljačkih izazova, utjecanje na implementaciju i buduće razvijanje strateškog zakonodavnog okvira te politika zaštite prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini te zajedničko planiranje, priprema i provedba projekata.
Umrežavanje je pokrenuto u sklopu Interreg Med projekta pod nazivom MPA NETWORKS (https://mpa-networks.interreg-med.eu/), sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt okuplja 10 partnera i 21 suradnički instituciju iz sedam zemalja (Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska, Španjolska, Grčka i Albanija), a ukupna vrijednost projekta je 2,664,000.00 €.

Autor fotografija: Matej Đuzel

  • Foto_1
  • potpis_1