U sklopu provedbe Mjere 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“, Javnoj Ustanovi Nacionalni park Kornati odobreno je 77.856,00 kn.

FLAG-natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Galeb“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

​Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja bile su:

  1. Osmišljavanje i organiziranje događanja sa svrhom vrednovanja i promocije lokalnog ribarstva i/ili lokalne gastronomije i/ili pomorske baštine
  2. Potpora projektima poticanja konzumacije ribe predškolske i školske populacije
  3. Edukativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o važnosti ribarske i/ili pomorske baštine
  4. Edukativne aktivnosti za relevantne lokalne razvojne dionike u ribarstvu
  5. Promidžbene aktivnosti

Javna Ustanova „Nacionalni park Kornati“ na ovaj projekt prijavila je više aktivnosti vezanih za proslavu obljetnice NP Kornati, pod nazivom „Kornati 40 Maritima.

Projekt promiče očuvanje ribarske baštine i tradicijskog ribolova kroz niz aktivnosti usmjerenih na lokalno stanovništvo i posjetitelje NP Kornati, a sve u sklopu četrdesete obljetnice NP Kornati. Aktivnosti koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta su: održavanje edukacija, postavljanje izložbe te gastro događaj. Gastro događaj planira se izvesti u 3 navrata, gdje će se posluživati ribarske delicije od plave i jeftinije ribe, da bi se posjetitelje na iskustven način potakla daljnja veća konzumacija plave ribe. Izložba fotografija ima u planu vjerno prikazati razvoj ribarskih alata i općenito ribolova kroz povijest NP Kornati i time educirati što više ljudi koji nisu upućeni u tu temu, a željeli bi saznati više. Radionice se planiraju za zainteresirane strane gdje će se iz prve ruke moći vidjeti tradicionalni ribarski alati, njihova izrada, popravak i zanimljive priče o istima. Sve navedene aktivnosti izravno se povezuju sa promocijom ribarske i maritimne baštine.