Ovime obavještavamo potencijalne korisnike da se, sukladno Odluci o rekreacijskom ribolovu u Nacionalnom parku Kornati, Klasa 612-07120-70/15, Urbroj: 2I82/1-15/5-20-20-30 od 30.11.2020., počinju prodavati posebne godišnje dozvole za rekreacijski ribolov.

Prodaja će se obavljati putem elektronske i obične pošte zbog epidemiološke situacije uzrokovane COVID - 19 virusom. Odluku možete pročitati ovdje:

 

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku Kornati