Dana 20. listopada ove godine, u sklopu projektne aktivnosti A4.5 Razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, kao što su rute i itinereri bioraznolikosti, edukacijske aktivnosti, posjet OPG-ovima, farmama, u suradnji sa dionicima razvijena je „Eko-edukacijska staza – vrtovi maslina, branje maslina“.

Na otocima Kornata nema buke, ceste, niti auta. Električna energija se dobiva iz solarnih fotonaponskih panela. Kornatsko otočje je prekriveno maslinicima i krškim pašnjacima na kojima slobodno obitavaju ovce. U Kornatima je najviše stabala maslina posađeno u periodu kada su Kornat kupili Murterini, krajem 19. st. do 20 ih godina 20. stoljeća. Kopneni dio parka, iako se tako ne čini, pun je života. Procjenjuje se da se na području NP Kornati nalazi oko 18 000 stabala maslina. Kornatsko ulje izvanredne je kakvoće i apsolutno je ekološko jer masline rastu u očuvanom, nezagađenom okolišu. Na kornatskom arhipelagu ubere se oko 300 tisuća kilograma maslina….

Branje maslina- je aktivni dio ove turističke aktivnosti u kojem posjetitelji mogu isprobati branje maslina u razdoblju postsezone, krajem mjeseca listopada i tijekom studenog. Ruta ide poučnom stazom Trtuša kroz maslinike (dužine 1410 m, u sklopu koje 7 poučnih tabli -nudi posjetiteljima mogućnost da otkriju geološku priču Kornata). Tijekom pješačenja može se uživati i u promatranju divljeg biljnog i životinjskog svijeta. U pauzi između branja maslina posjetiteljima se može ponuditi kušanje djevičanskog maslinovog ulja i proizvoda poput ovčjeg sira izvornog podrijetla sa Kornata, te se može organizirati tradicionalan ručak. Posjetitelje se također upoznaje sa kulturom maslinarstva na Kornatima te sa višestoljetnim životom „Kurnatara“ u skladu s prirodom.

Kroz razmjenu iskustava sa dionicima i udrugom Argonauta koji su sudjelovali u testiranju rute, proizašle su brojne ideje koje je moguće realizirati u suradnji sa NP Kornati, poput „Festivala maslina“.

Uravnoteživanje ove tri uloge - očuvanje prirodne i kulturne baštine, pružanje mogućnosti za rekreaciju, pristup i informacije posjetiteljima i pozitivan rad s lokalnom zajednicom domaćina predstavlja izazov za upravljanje. Ako se ta ravnoteža postigne, govorimo o održivom turizmu na prirodnom području.

Možemo zaključiti, da je testiranje uspješno provedeno, da ima veliki potencijal za daljnji razvoj, lokalno stanovništvo je jako zainteresirano, te se nadamo da će ista doprinijeti dugoročno pozitivnim i održivim rezultatima, pogotovo u razdoblju postsezone.

Galerija slika
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5