Zbog jedinstvene geomorfologije, krajobrazne ljepote te raznolikosti morskih biocenoza, Kornati su 1980. godine proglašeni nacionalnim parkom. Unatoč tome, Park se već godinama bori sa problematikom morskog otpada. Zbog svog specifičnog položaja, u uvalama koje su okrenute prema jugu, veliki problem čini otpad koji je donesen morskim strujama, a na njega je teško utjecati. Na žalost, to nije problem samo u Parku, već na području cijelog Jadranskog mora.

Pored toga, turizam kao jedan od glavnih gospodarskih aktivnosti predstavlja dodatni izvor onečišćenja zbog nautičara i ostalih koji nesavjesno bacaju otpad u more.

Dana 9. i 10. listopada, djelatnici NP Kornati u organizaciji sa ronilačkim klubom DC Eco Deco održali su eko akciju čišćenja podmorja u uvali Vrulje na otoku Kornatu. U organizaciji i provedbi akcije od strane Parka sudjelovali su Ravnatelj ustanove, Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja NP te Pododsjek za tehničke poslove i održavanje.

 

22Dana 9. i 10. listopada, djelatnici NP Kornati u organizaciji sa ronilačkim klubom DC Eco Deco održali su eko akciju čišćenja podmorja u uvali Vrulje na otoku Kornatu. U organizaciji i provedbi akcije od strane Parka sudjelovali su Ravnatelj ustanove, Odsjek stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja NP te Pododsjek za tehničke poslove i održavanje.

''Akcija čišćenja podmorja u NP Kornati se održala dva dana. Prvotni plan nam je bio jedan dan čistiti uvalu Vrulje, a drugi dan se prebaciti na drugu lokaciju. No s obzirom na zatečenu količinu otpada, ipak smo odlučili ostati u uvali Vrulje i očistiti je cijelu kako bi se sljedećih mjeseci moglo pratiti stanje i intenzitet stvaranja novonastalog otpada'' – kaže Ravnatelj ustanove Šime Ježina (na fotografiji). 

 

Ukupno je iz mora izvađeno oko 3 kubika otpada, a kako je izgledalo čišćenje pogledajte u fotogaleriji.

Glavni cilj ovakvih akcija je prije svega očistiti i ukloniti otpad iz mora te je potrebno nastaviti s ovakvim akcijama uklanjanja otpada iz mora, ali i raditi na prevenciji uspostavom programa obrazovanja i osvješćivanja građana o očuvanosti prirode i okoliša, ukoliko želimo da mi i buduće generacije uživaju u lijepom i čistom podmorju NP Kornata. 

 

Galerija
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9