Udruga Žena u sklopu projekta „Bolje sutra-danas uključeni, sutra uspješni“, UP.02.1.1.06.0094, provodi osposobljavanje za Suradnika u pripremi i provedbi Eu projekata i suradnika u organizaciji usluga u turizmu za specifične ciljne skupine. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. 

Poziv nezaposlenima na osposobljavanje za suradnika u organizaciji usluga u turizmu za specifične ciljne skupine

Poziv nezaposlenima na osposobljavanje za suradnika u pripremi i provedbi eu projekata