Pozivamo vas da se uključite u akciju i podignete svoju Plavu vreću na recepciji NP Kornati ili na jednom od mjesta komisione prodaje ulaznica http://www.np-kornati.hr/images/uvodne/komisiona_prodaja_2020-3.pdf.

Cilj je da svaki nautičar tijekom sezone sakupi barem jednu vreću naplavina koje je more izbacilo na obalu. Skupljati treba plastiku, limenke, konope, mreže, staklenke, cipele, odjeću, drvene predmete, sav otpad koji je more izbacilo na obalu. Izuzetak su grane, lišće, kosti, ostaci flore i faune iz okruženja.
Snimite svoju avanturu prikupljanja naplavina i objavite priču na stranici organizatora.

Najoriginalnija priča će biti nagrađena gratis ulaznicom za Nacionalni park Kornati. Nagrada se dodjeljuje tjedno.

Više o projektu pročitajte na https://kornati.bluebag.eco/hr/