Prošlog tjedna, 15. i 16. lipnja, zaposlenici JU NP Kornati zajedno sa Udrugom Sunce (partner na projektu) obavili su monitoring posidonije na području Nacionalnog parka Kornati. Monitoring je proveden u uvali Kravljačica (šest postaja) i na južnoj strani otoka Borovnika (tri postaje). Na svakoj postaji postavljeni su transekti (mjerni metar) radi mjerenja pokrovnosti livade posidonije, dok se pomoću kvadrata (40x40 cm) mjerila gustoća izdanaka.


Također, monitoring je proveden i na lokaciji presađene posidonije, u uvali Kravljačica. Prebrojan je ukupan broj izdanaka te je izmjerena duljina najdužeg lista na svakoj označenoj ''zvijezdi'' kako bi se moglo utvrditi bilo kakvo novonastalo oštećenje. Rezultati monitoringa ne pokazuju značajnija oštećenja na presađenim izdancima posidonije.


Naime, u listopadu 2019. godine, u svrhu obnove oštećene livade nastale uslijed višegodišnjeg sidrenja, presađeno je ukupno 720 izdanaka posidonije. Presađivanje je dio projekta SASPAS Interreg Italy – Croatia (Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea) na kojem je JU NP Kornati partner. Opći cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, obavljanja pilot-transplantacija morskih cvjetnica, obavljanje aktivnosti monitoringa i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.
Nakon uspješno obavljenog monitoringa, zaposlenici JU NP Kornati su postavili signalne bove neposredno iznad polja presađene posidonije, kako bi se izbjeglo sidrenje na tom području i spriječilo bilo kakvo oštećenje presađenih izdanaka.

  • DSC_6288_25
  • DSC_6309_25
  • DSC_6318_25
  • DSC_6321_25
  • DSC_6323_25
  • DSC_6328_25
  • Kvadrat
  • Presadeni-izdanci_1
  • Presdeni_izdanci_2