Indeks Članka

 Turizam i prirodna baština međusobno su povezani na mediteranskom području jer se sve vrste turizma temelje na nekoj razini iskorištavanja prirodnog okoliša te razvoj turizma predstavlja veliki stres za prirodno okruženje. Kroz Aktivnost A4.5 Pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i doprinose povećanju valorizacije prirodne baštine i održivog turizma, što uključuje i investicije manjih vrijednosti u tematsku opremu i infrastrukturu.

S obzirom da je pilot područje Ministarstva turizma i sporta u okviru projekta INHERIT, Nacionalni park KORNATI, čije je područje najvećim dijelom zauzima morsku površinu, oko 75% , kupljena je ronilačka oprema za „Discovery ronjenje“ u svrhu omogućavanja posjeta turista glavnim atrakcijama unutar morskih područja u kontekstu održivih turističkih aktivnosti, čime se testira i popularnost istih. Ista bi trebala doprinjeti povećanju svijesti javnosti i turista o važnosti očuvanja bioraznolikosti, flora i faune podmorja. U tu svrhu, u suradnji sa lokalnim dionicima osmišljena je INHERIT_„Eko-edukacijska staza – podmorje NP KORNATA“, u kojoj će uskoro moći uživati svi turisti i posjetitelji.

„Održivi turizam okosnica je turizma budućnosti. Naša prirodna i kulturna baština bogatstvo su koje moramo očuvati. Upravo stoga kroz projekt INHERIT I aktivnost Eko-edukacijska staza u podmoriju NP Kornati stavljamo naglasak na turističke proizvode koji uključuju turističku valorizaciju, ali i brigu o prostoru i resursima koji se koriste. Ronjenje, koje jest visoko vrijedna turistička aktivnost, privlači turiste s visokom razinom ekološke svijesti i posjetitelje koji istražuju podvodnu baštinu. Poticanje suradnje, edukacije i sudjelovanja lokalnog stanovništva i turista u zaštiti ekoloških vrijednosti predstavljaja važnu turističku aktivnost na nedovoljno iskorištenim područjima prirodne baštine“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac povodom predstavljanja aktivnosti.


Iako ronjenje može štetno djelovati na okoliš, ako se odvija neregulirano, može se prilagoditi tako da doprinese zaštiti okoliša. Na primjer, ronioci mogu doprinijeti mapiranju stranih i invazivnih vrsta, te pomoći u čišćenju podmorja. „Discovery ronjenje”, služi za upoznavanje s osnovama ronjenja. Dodatne mogućnosti za discovery program su izrada predivnih fotografija i video snimki flore i faune podmorja kojima Mediteran i Jadransko more obiluje.

Galerija slika
  • DSC_6942-
  • DSC_6953-
  • DSC_6963-
  • DSC_6982-A-
  • IMG_9208