U doba brzih tržišnih promjena i jake konkurencije među turističkim destinacijama, snaga informacije i sposobnost njenog transformiranja u znanje o tržištu postaje ključnom konkurentskom prednošću. Kako bi se dobili pouzdani pokazatelji o posjetiteljima NP Kornati i omogućilo stjecanje tog znanja, istraživački tim Veleučilišta u Šibeniku, u suradnji s JU NP Kornati, 2015. godine započeo provođenje kontinuiranog istraživanja strukture i stavova posjetitelja NP Kornati, a nastavio i 2016. godine.

Prezentacija Izvještaja djelatnicima Javne ustanove Nacionalni park Kornati održana je u ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine u prostorijama JU NP Kornati. Tom prilikom ravnatelj mr.sc. Josip Zanze iskazao je zadovoljstvo prikazanim rezultatima i zahvalio Veleučilištu i autoricama, Ani Perišić, Ivani Beljo i Dijani Mečev, na dosadašnjem radu.

Instrument istraživanja bio je strukturirani upitnik tiskan na osam jezika, a metoda prikupljanja podataka samostalno popunjavanje ankete uz nadzor anketara. Istraživanje se provelo u periodu lipanj-rujan 2016. godine. Uzorak je obuhvatio dva profila posjetitelja: grupni posjetitelji (posjetitelji na izletničkim brodovima) i pojedinačni posjetitelji (posjetitelji u individualnim dolascima) iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Francuske, Austrije, Češke, Nizozemske, Poljske, Mađarske, Slovenije, Rumunjske, Švicarske, Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Slovačke, Belgije, SAD-a, Irske i skupine ostalih zemalja.

S ciljem provođenja kontinuiranog istraživanja različitih obilježja posjetitelja NP Kornati, namjera je da se ovakvo istraživanje provede i u 2017. godini s istim metodama na usporedivim, reprezentativnim uzorcima ispitanika, kako je i predviđeno Akcijskim planom razvoja održivog turizma na širem području NP Kornati u okviru Europske povelje za održivi turizam.