Obavještavamo sve zainteresirane kako nismo više u zakonskoj mogućnosti izdavati privremene dozvole za tradicijski ribolov unutar Nacionalnog parka Kornati, jer dosadašnji Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati (NN 141/10, 53/11) temeljem kojeg su izdavane tradicijske dozvole, nije usklađen sa novim pozitivnim odredbama Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/13, 14/14, 152/14) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).


Prema navedenim Zakonima potrebno je da na snagu stupi novi podzakonski akt „Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Kornati".

Tim aktom, mora se u skladu sa pozitivnim propisima navedenih Zakona regulirati ograničenja ribolova u zaštićenom području Nacionalnog parka Kornati.
Prijedlog navedenog Pravilnika, koji je usklađen s udrugom „Kurnatari" poslan je na vrijeme u zakonsku proceduri donošenja, te dostavljen resornim ministarstvima na usuglašavanje.

Kako bez njihove suglasnosti isti ne može stupiti na snagu, do daljnjega se više privremene dozvole ne izdaju.