Dana 27. veljače 2015. godine Strategiju razvoja održivog turizma na širem području Nacionalnog parka Kornati usvojilo je Upravno vijeće JU NP Kornati na svojoj 23. sjednici.
Strategija te prijavni obrazac poslani su EUROPARC Federaciji na evaluaciju.

U nastavku možete pogledati kompletan dokumenat u PDF formatu.

Strategija razvoja održivog turizma na širem području Nacionalnog parka Kornati