Ovlaštenik dozvole za obavljanje tradicijskog ribolova u Nacionalnom parku Kornati svojim potpisom Zahtjevu izjavljuje da je u potpunosti upoznat i suglasan sa sljedećim uvjetima:

  • Dozvola izdana temeljem članka 21. Pravilnika o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati ("Narodne novine", broj 141/10, 53/11) isključivo vrijedi do dana 30.09.2015., budući da protokom tog roka Javna ustanova "Nacionalni park Kornati" snagom pozitivnih odredaba Zakona o morskom ribarstvu nije ovlaštena izdavati ribolovne dozvole temeljem navedeno posebnog propisa o zaštiti prirode;
  • Protokom gore navedenog roka ovlaštenik za obavljanje takve vrste ribolova dužan je imati povlasticu za mali obalni ribolov, koja povlastica se izdaje od nadležnog tijela, sve u skladu sa odredbama članka 20. do 22. Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/13, 14/14, 152/14)
  • Kao ribolovni alati se ne smiju koristiti trostruke mreže stajaćice, budući da korištenje tog alata je u suprotnosti sa odredbama članka 4. Pravilnika o malom obalnom ribolovu (NN 8/2015)