Jadransko more je opće prihvaćeno kao jedan od najvrednijih resursa Republike Hrvatske. Ribarstvo i turizam su gospodarske grane koje direktno ovise o zdravlju morskog okoliša i osiguravaju značajne izvore prihoda, ali istovremeno predstavljaju i potencijalnu opasnost za morski okoliš i bioraznolikost. Postoje razni načini zaštite morskog okoliša, uključujući svima poznate nacionalne parkove ili parkove prirode, ali i mreže zaštićenih područja, među kojima je vjerojatno najpoznatija NATURA 2000.

Međutim, u Hrvatskoj je pri upravljanju tim područjima naglašen tzv. „top-down" način pri kojem se odluke donose od strane vlasti (od gore), a imaju značajnog utjecaja na lokalne zajednice koje su vezane uz određeno zaštićeno područje. Na ovaj način su lokalne zajednice često izostavljene iz procesa donošenja odluka koje se tiču njihovog svakodnevnog poslovanja i kvalitete života uopće. Posljednjih godina ovaj problem se sve više prepoznaje od strane organizacija civilnog društva (OCD), koje su se dosad pokazale jednim od glavnih mehanizama uključivanja lokalnih zajednica u problematiku zaštite mora i povezivanja civilnog sektora sa tijelima vlasti. Tako su ove organizacije postale i najagilniji zagovaratelji zaštite okoliša i promocije zaštićenih područja. Prošlogodišnje pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji samo dodatno proširuje mogućnosti aktivnog sudjelovanja građana u procese donošenja odluka koje se tiču gospodarenja prirodnim resursima i zaštite okoliša. No, iako te mogućnosti postoje, njihov potencijal i način realizacije su još uvijek nedovoljno poznati široj javnosti. Kao dodatni problemi prepoznati su i općenito slabo poznavanje socio-ekonomskih potencijala zaštićenih područja te nedovoljna suradnja OCD-a, javnih ustanova za upravljanje morskim zaštićenim područjima, lokalnih dionika i građana. Problem nedovoljne suradnje je još izrazitiji ako govorimo o zaštiti morskog okoliša koji ne poznaje administrativne i ostale, samo nama ljudima razumljive granice. Sve navedene probleme i načine njihovog rješavanja su u svom dosadašnjem radu prepoznali Institut Plavi svijet i ostali projektni partneri što je i glavni motiv za provođenje ovog projekta.

Opći cilj projekta je zaštita bioraznolikosti Jadranskog mora s posebnim naglaskom na NATURA 2000 područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije kroz partnerski pristup svih dionika. Kako bismo postigli ovaj opći cilj, definirali smo i pojedinačne ciljeve, a to su:

1. ojačani kapaciteti svih partnerskih organizacija za daljnje umrežavanje i sudjelovanje u zaštiti prirode i okoliša

2. motiviranost i osposobljenost lokalnih dionika za primjenu principa održivosti i sudjelovanje u procesima donošenja odluka i

3. stvaranje partnerstva između OCD-a, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, lokalnih dionika i javnosti.

U svrhu postizanja navedenih ciljeva osmišljene su i konkretne projektne aktivnosti koje će se provoditi u tri županije:

1. Specijalizirani treninzi za projektne partnere sa ciljem razmjene iskustava, jačanja kapaciteta i produbljivanja suradnje

2. Radionice za lokalne dionike (ronilački centri, iznajmljivači plovila, brodari/izletnici, ribari, vlasnici zemljišta u zaštićenim područjima) sa ciljem podizanja svijesti, osposobljavanja za implementaciju principa održivosti u svakodnevnom poslovanju i sudjelovanje u procesima donošenja odluka

3. Kampanja podizanja svijesti javnosti sa ciljem uključivanja građana u zaštitu mora i pridobivanja podrške javnosti za provođenje mjera zaštite. Ova kampanja uključuje izradu informativno-edukativnih brošura i letaka, te web stranica i aplikacije za „pametne telefone" koji će služiti kao platforma za povezivanje svih zainteresiranih dionika

Nosioc projekta je Institut Plavi svijet (Veli Lošinj), a projektni partneri su Plavi svijet Vis (Vis), udruga Argonauta (Murter), javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Primorsko-goranske županije Priroda (Rijeka) te javna ustanova Nacionalni park Kornati (Murter). Realizacija projekta je započela u rujnu 2014, a trajati će ukupno 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 115 298,60 EUR, od čega je 88 203,43 EUR financirano od strane Europske unije, a 15 565,31 EUR sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske putem IPA 2011 programa.