Brošura PARKOVI HRVATSKE

Na našoj web stranici možete pogledati brošuru PARKOVI HRVATSKE. Brošura je vodič kroz zaštićena područja Hrvatske – osam nacionalnih parkova i jedanaest parkova prirode.

Opširnije...

"Spašavanje" sove ušare Bubo bubo

Sove se, kao predatori, nalaze na samom vrhu hranidbenih piramida i osjetljive su na promjene u staništu, te su od posebnog značaja kao indikatori stabilnosti kopnenih (otočnih) ekosistema. To se osobito odnosi na ušaru Bubo Bubo, koja je krupna ptica a danas je u većem dijelu Europe rijetka i ugrožena vrsta. U Hrvatskoj još je uvijek relativno brojna samo u primorju.

Opširnije...

Obavijest o produženju roka važenja ribolovnih dozvola

Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH od dana 25.05.2015., Klasa: 612-07/15-01/10, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-4 obavještavamo sve nositelje kako do dana 31.12.2015. produžuje se rok do kojeg vrijede sve izdane ribolovne dozvole u svezi tradicijskog ribolova unutar Nacionalnog parka Kornata.

Opširnije...