Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" u Narodnim novinama broj 23/15 od dana 27.02.2015. objavila je Natječaj u svezi popunjavanja slobodnog radnog mjesta na neodređeno vrijeme -Turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja.

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana 24.03.2015. godine na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, kako slijedi:

  • Mario Plenča u 9:00 sati
  • Valentina Bračanov u 9:30 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.