Bolje sutra – danas uključen, sutra uspješni

bolje sutra projekt

Projekt „Bolje sutra – danas uključen, sutra uspješni“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali u iznosu od 780.913,83 kune tj. 100% ukupne vrijednosti projekta. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, a provedba je započela 21.10.2019. Projekt provodi Udruga „ŽENA“ iz Drniša, a Javna ustanova Nacionalni park Kornati je partner.


Cilj projekta: Poboljšana zapošljivost i socijalna uključenost dugotrajno nezaposlenih osoba Šibensko – kninske županije kroz jačanje njihovih stručnih znanja i jačanje kapaciteta stručnjaka koji s njima rade. Navedeno će se ostvariti kroz provedbu verificiranog programa za turističkog animatora, razvoj programa i provedbu pilot radionica za razvoj mekih i transverzalnih vještina te razvoj programa i provedbu pilot radionica za edukaciju stručnjaka.

Ciljne skupine: Mladi dugotrajno nezaposleni, njih 20, zatim 10 korisnika zajamčene minimalne naknade te 10 stručnjaka koji će sudjelovati u osposobljavanju.

Projekt INHERIT

slika inherit
Ministarstvo turizma, kao partner na projektu INHERIT, zajedno sa JU NP Kornati i dionicima, će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi „Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, te savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u Nacionalnom parku KORNATI“.

Projekt „INHERIT - STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA“ je projekt sufinanciran od strane EU-a, koji će u sljedećem razdoblju (do kolovoza 2020.g.) provoditi:

           a) savjetovanja koja će se održati radi zoniranja i uspostavljanja pilot područja INHERITURA u Nacionalnom parku KORNATI, gdje će se turističke aktivnosti provoditi pod povećanom zaštitom prirodne baštine

           b) pilot testiranja komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu

Kroz pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i ističu važnost modela održivog turizma.


Kao konačni rezultat očekuje se da će Pilot testiranje za razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu primjenjivati alternativne održive turističke aktivnosti koje se uspješno bave prekomjernim nosivim kapacitetom uzrokovanim masovnim turizmom (koji se sastoje indikativno od pješačkih staza i vodenih aktivnosti vezanih uz prirodnu baštinu).

Opširnije o projektu pogledajte u PDF prezentaciji


 

Dana 20. listopada ove godine, u sklopu projektne aktivnosti A4.5 Razvoj komplementarnih održivih turističkih aktivnosti masovnom turizmu, kao što su rute i itinereri bioraznolikosti, edukacijske aktivnosti, posjet OPG-ovima, farmama, u suradnji sa dionicima razvijena je „Eko-edukacijska staza – vrtovi maslina, branje maslina“.

Na otocima Kornata nema buke, ceste, niti auta. Električna energija se dobiva iz solarnih fotonaponskih panela. Kornatsko otočje je prekriveno maslinicima i krškim pašnjacima na kojima slobodno obitavaju ovce. U Kornatima je najviše stabala maslina posađeno u periodu kada su Kornat kupili Murterini, krajem 19. st. do 20 ih godina 20. stoljeća. Kopneni dio parka, iako se tako ne čini, pun je života. Procjenjuje se da se na području NP Kornati nalazi oko 18 000 stabala maslina. Kornatsko ulje izvanredne je kakvoće i apsolutno je ekološko jer masline rastu u očuvanom, nezagađenom okolišu. Na kornatskom arhipelagu ubere se oko 300 tisuća kilograma maslina….

Branje maslina- je aktivni dio ove turističke aktivnosti u kojem posjetitelji mogu isprobati branje maslina u razdoblju postsezone, krajem mjeseca listopada i tijekom studenog. Ruta ide poučnom stazom Trtuša kroz maslinike (dužine 1410 m, u sklopu koje 7 poučnih tabli -nudi posjetiteljima mogućnost da otkriju geološku priču Kornata). Tijekom pješačenja može se uživati i u promatranju divljeg biljnog i životinjskog svijeta. U pauzi između branja maslina posjetiteljima se može ponuditi kušanje djevičanskog maslinovog ulja i proizvoda poput ovčjeg sira izvornog podrijetla sa Kornata, te se može organizirati tradicionalan ručak. Posjetitelje se također upoznaje sa kulturom maslinarstva na Kornatima te sa višestoljetnim životom „Kurnatara“ u skladu s prirodom.

Kroz razmjenu iskustava sa dionicima i udrugom Argonauta koji su sudjelovali u testiranju rute, proizašle su brojne ideje koje je moguće realizirati u suradnji sa NP Kornati, poput „Festivala maslina“.

Uravnoteživanje ove tri uloge - očuvanje prirodne i kulturne baštine, pružanje mogućnosti za rekreaciju, pristup i informacije posjetiteljima i pozitivan rad s lokalnom zajednicom domaćina predstavlja izazov za upravljanje. Ako se ta ravnoteža postigne, govorimo o održivom turizmu na prirodnom području.

Možemo zaključiti, da je testiranje uspješno provedeno, da ima veliki potencijal za daljnji razvoj, lokalno stanovništvo je jako zainteresirano, te se nadamo da će ista doprinijeti dugoročno pozitivnim i održivim rezultatima, pogotovo u razdoblju postsezone.

Galerija slika
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

SASPAS – Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea

SASPAS Foto

 

Projekt SASPAS je počeo 1. siječnja 2019. godine i trajat će ukupno 30 mjeseci.
U sklopu početnih projektnih aktivnosti održan je prvi sastanak projekta (Kick-off meeting) u Comune di Monfalcone (IT) 21. i 22. ožujka 2019. godine. Svrha sastanka bila je upoznavanje i predstavljanje projektnih partnera, dogovor o provedbi projektnih aktivnosti, odgovornosti pojedinih projektnih partnera, pregleda budžetnih linija te održavanje prvog sastanka Steering committee-a.
Opći cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, obavljanja pilot-transplantacija morskih cvjetnica, obavljanje aktivnosti monitoringa i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.
Projekt će se provoditi 30 mjeseci na tri istraživačke lokacije: zaljev Panzano, Monfalcone (IT), Nacionalni park Kornati (HR) i obala Brindisi u prirodnom parku Dune Costiere Torre Canne do Torre San Leonardo (IT).
Projekt SASPAS se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage).
Nositelj projekta je Municipality of Monfalcone, a u projekt je uključeno još sedam partnera iz Italije i Hrvatske.

PROJEKTNI PARTNERI
• Municipality of Monfalcone (IT)
• Selc Cooperative Company (IT)
• National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT)
• Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes from Torre Canne To Torre San Leonardo« (IT)
• Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR)
• Nacionalni park Kornati (HR)
• Sveučilište u Rijeci (HR)
• Consortium for The Coordination of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)

Ukupni proračun projekta: 1.906.100,00 EUR
Sredstva programa (ERDF): 1.620.185,00 EUR

Početak projekta: 01. siječnja 2019.
Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa

Jadransko more je opće prihvaćeno kao jedan od najvrednijih resursa Republike Hrvatske. Ribarstvo i turizam su gospodarske grane koje direktno ovise o zdravlju morskog okoliša i osiguravaju značajne izvore prihoda, ali istovremeno predstavljaju i potencijalnu opasnost za morski okoliš i bioraznolikost. Postoje razni načini zaštite morskog okoliša, uključujući svima poznate nacionalne parkove ili parkove prirode, ali i mreže zaštićenih područja, među kojima je vjerojatno najpoznatija NATURA 2000.

Opširnije...