Javna ustanova „Nacionalni park Kornati" u Narodnim novinama broj 32/15 od dana 20.03.2015. objavila je Natječaj u svezi popunjavanja slobodnog radnog mjesta na određeno vrijeme - Recepcionar – morska recepcija. Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana 15.04.2015. godine na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, kako slijedi:

  • SVETO BARIŠIĆ u 11:40 sati
  • TOME ŠIKIĆ u 12:30 sati
  • NIKOLA KURKUT u 12:50 sati
  • ZDENKO FULGOZI u 13:10 sati
  • MARINO KERO u 13:30 sati
  • DRAGUTIN KULUŠIĆ u 13:50 sati
  • BORIS OŽEGOVIĆ u 14:10 sati
  • RIKARDO BAN u 14:30 sati
  • DARKO KRNIĆ u 14:50 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.