• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Projekti u tijeku

 • Partnerstvo za održivo korištenje zajedničkih morskih resursa +

  Opći cilj projekta je zaštita bioraznolikosti Jadranskog mora s posebnim naglaskom na NATURA 2000 područja Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije Detaljnije
 • Snimanje stanja infralitoralnih zajednica u Nacionalnom parku Kornati +

  Cilj ovog projekta je snimanje infralitoralnih zajednica u Nacionalnom parku Kornati s naglaskom na naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica (L.) Delile,... Detaljnije
 • Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u Nacionalnom parku Kornati +

  Prema grubim procjenama u Jadranskom moru je do sada utvrđeno oko 7000 biljnih i životinjskih vrsta. Iako je popriličan broj Detaljnije
 • 1
 • 2

Vijesti i najave

 • Stari predmeti za potrebe interpretacije tradicijske vrijednosti Parka +

  U tijeku je izrada koncepta Centra za posjetitelje „Kuća okrunjenog mora" za čiju svrhu se adaptira zgrada u Vruljama (tzv. Detaljnije
 • Sarah Yahiaoui stažistica u NP Kornati - program međunarodne razmjene mladih „Eurodyssee“ +

  Sarah Yahiaoui započinje sa stažiranjem u Nacionalnom parku Kornati, gdje će se uz pomoć mentora profesionalno usavršavati slijedeća tri mjeseca. Detaljnije
 • Traže se 4 volontera za praćenje dupina tijekom izletničkih posjeta području NP Kornati +

  Volonteri će volontirati u JU NP Kornati 120 sati mjesečno u periodu od 1. lipnja do 31. kolovoza 2015.Svi volonteri/ke Detaljnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7